De nærmeste naboer er fortsat positive for energiparken

Pressemeddelelse, den 12. november 2018

Selvom der er ved at blive dannet en gruppe af modstandere mod Vennerslund Energi- og Naturpark, støtter de nærmeste naboer fortsat projektet. Det fortæller projektejeren, Kim Brockenhuus-Schack.

”Det er naturligvis ærgerligt, at der er ved at opstå en gruppe af modstandere, der bor 2-3 km fra vindmøllerne. Samtidig glæder jeg mig dog over, at flere af de nærmeste naboer fortsat støtter op om projektet og ønsker at styrke den klimavenlige dagsorden i Guldborgsund,” fortæller Kim Brockenhuus-Schack.

En af de nærmeste naboer, der er positiv over for energi- og naturparken, er Victoria Eiming, der bor på Vennerslundsvej tæt på det område, hvor der planlægges at blive opstillet. Hun har deltaget i en studietur, som Vennerslund tidligere har arrangeret, og oplevelsen af at stå helt tæt på vindmøllerne aflivede den betænkelighed, som hun kunne have haft ved projektet.

”Det er et godt projekt, både for vores landsdel og for miljøet generelt. Jeg deltog på en tidligere studietur, hvor vi var ude at gå mellem vindmøller, og jeg fik en klar fornemmelse af, at store vindmøller hverken støjer eller er til gene i dagligdagen. Samtidig støtter jeg projektet, fordi jeg gerne vil være med til at tage ansvar for en renere verden og et bedre miljø, som jeg kan give videre til mine børnebørn,” forklarer Victoria Eiming.

Den nye modstandsgruppe har i læserbreve i Folketidende blandt andet klaget over skyggefald og konsekvenser for naturen. 

Kim Brockenhuus-Schack påpeger, at undersøgelser om disse emner først foretages efter idéhøringsfasen, der slutter den 20. november 2018. Efter denne fase skal der udarbejdes en VVM-undersøgelse (redegørelse for vurderingen af virkningerne for miljøet, red.), der kan fastslå de endelige konsekvenser for etablering af energiparken på Nordfalster ud til motorvejen. Den foreløbige undersøgelse har givet grønt lys for projektet, som beskrevet i Folketidende den 31. oktober 2018.

”Vi ønsker en åben tilgang til etableringen af energi- og naturparken, så vi kan få et bæredygtighedsprojekt i Guldborgsund, som alle kan være stolte af. En åben tilgang er baseret på fakta og undersøgelser frem for rygter og myter. Vi vil gerne i dialog med alle for at finde de optimale løsninger, og vi er ved at planlægge endnu et informationsmøde eller en studietur til foråret,” fortæller Kim Brockenhuus-Schack.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *