Energi- og naturpark får ny inspiration fra DTU-studerende

Pressemeddelelse, den 1. februar 2019

Det lokale projekt for bæredygtighed på Nordfalster, Vennerslund Energi- og Naturpark, har startet et samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU). I den første del af samarbejdet har otte kandidatstuderende brugt planlægningen af energi- og naturparken som case i deres studieopgaver.

De studerende har fået til opgave at virke som rådgivere for udviklingen af energi- og naturparken. Blandt mange cases valgte otte studerende Vennerslund, fordi projektet endnu er i idéfasen, så det var muligt at komme med input til planlægningen. 

Det fortæller Bodil Holdt Rasmussen, der studerer til civilingeniør i vindenergi på DTU.

”Vennerslund Energi- og Naturpark var den eneste case i bunken, der endnu ikke var realiseret. Det giver vores gruppe frie tøjler til at arbejde med forskellige opstillinger af vindmøllerne, som projektejeren måske har overset,” siger Bodil.

”I vores opgave arbejder vi med tre mulige placeringer og diskuterer, hvad der er bedst i forhold til borgere, naturen og helheden i energiparken. Samtidig undersøger vi, hvordan vindmøllerne kan placeres for at skabe mest mulig energi. Vi har mulighed for at være kreative, og på den måde er det meget motiverende at arbejde med et projekt, der endnu ikke er etableret. Vi har selv skabt facitlisten,” forklarer Bodil.

Studietur til Lolland

De to studiegrupper, der består af en blanding af danske og udenlandske studerende, valgte også opgaven om Vennerslund, fordi der som led i deres kursus på forhånd var planlagt en studietur til Korsnakke på Lolland.

”Jeg havde kun været på Lolland-Falster få gange tidligere, så studieturen gav et godt billede af landskabet. Gennem vores undersøgelser fandt vi ud af, at de fleste af vindmøllerne i området er over 20 år gamle og derfor snart skal skiftes ud. Det kan man udnytte ved at lave nye klynger af mere effektive møller. Samtidig vil det minimere antallet af møller drastisk i landskabet, Området har mange små vindmøller.,” vurderer Bodil.

På Vennerslund er projektejeren Kim Brockenhuus-Schack meget glad for samarbejdet og ser frem til at høre resultaterne fra de studerendes undersøgelser.

”Det er dejligt at få ny inspiration til projektet, ikke mindst i forhold til, hvordan vi kan placere vindmøllerne i landskabet, så de er til mindst mulig gene og får den største effekt. Et af målene for Vennerslund Energi- og Naturpark er, at vi kan blive et laboratorium for uddannelsesinstitutioner på alle niveauer, lokale såvel som nationale. Jeg er meget glad for, at de kandidatstuderende har taget godt imod casen, og jeg ser frem til deres fremlæggelser såvel som næste skridt i vores samarbejde med DTU,” fortæller Kim Brockenhuus-Schack.

De otte kandidatstuderende skal præsentere deres studier på Vennerslund Gods i slutningen af februar. Herefter vil deres resultater indgå i den endelige planlægning af energi- og naturparken, der laves, når de miljøtekniske undersøgelser er færdige i slutningen af foråret. 

Fakta om Vennerslund Energi- og Naturpark:

Vennerslund Energi- og Naturpark er et bæredygtighedsprojekt på Nordfalster, der skal øge produktionen af vedvarende energi i Guldborgsund Kommune og etablere en naturpark i området omkring Skiden Vig.

Projektet indebærer foreløbigt følgende tiltag:

1. Energipark med opstilling af højeffektive vindmøller og et solcelleanlæg.

2. Etablering af el-ladestationer til elbiler med lokalt produceret strøm.

3. Naturpark ved Skiden Vig.

4. En historisk udstilling på Nordfalster.

Siden 2003 har der ikke været opstillet nye vindmøller i Guldborgsund Kommune. Vindmøller af ældre dato er mindre effektive. Kombineret med et solcelleanlæg vil Vennerslund Energi- og Naturpark kunne skabe vedvarende energi svarende til det gennemsnitlige forbrug hos over 20.000 familier. I forlængelse af energiparken etableres en naturpark ved Skiden Vig, der skal sikre bevarelse af flora og fauna i naturområdet. 

Vennerslund Energi- og Naturpark arbejder for at fremme en bæredygtig udvikling, producere klimavenlig energi, bevare naturområdet og formidle natur- og historieoplevelser til borgere og turister. Når Energi- og Naturparken er etableret, vil området være en oplevelsesmagnet, der kan skabe nye bæredygtige arbejdspladser i Guldborgsund Kommune.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *