Energi- og naturpark til afstemning i byrådet

Pressemeddelelse, den 8. august 2018

Tirsdag den 7. august 2018 indstillede Økonomiudvalget i Guldborgsund Kommune, at Vennerslund Energi- og Naturpark skal behandles i byrådet senere i august. Det glæder ejeren på Vennerslund, Kim Brockenhuus-Schack, der siden 2011 har arbejdet for at få mere grøn energiproduktion i Guldborgsund Kommune.

”Det er uden tvivl et skridt på vejen mod et grønnere Guldborgsund til glæde og gavn for alle borgere. Med en energi- og naturpark direkte ud til motorvejen på Nordfalster vil vi kunne brande Guldborgsund for alle forbipasserende som stedet, hvor bæredygtig energiproduktion går hånd i hånd med en umådeligt flot natur. Samtidig giver det god mening at placere energianlæggene tæt ved motorvejen, der i forvejen skærer gennem landskabet,” fortæller Kim Brockenhuus-Schack.

Der har ikke været opstillet nye vindmøller i Guldborgsund Kommune siden 2003. Vennerslund har arbejdet med vindmølleplaner siden 2011, og i maj 2016 vedtog byrådet vindmølleplanen med Vennerslund som ét af to steder for opsætning af nye vindmøller. Planen blev påklaget og sat i bero, da der ikke var foretaget en tilstrækkelig konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områderne i Guldborgsund Kommune.

En energi- og naturpark

I mellemtiden har de nødvendige undersøgelser været foretaget og vist, at opstilling af vindmøller på Vennerslund ikke vil påvirke Natura 2000-områderne. Samtidig er projektet blevet udviklet til at omfatte både en energi- og naturpark. Det skal give Guldborgsund mulighed for at brande sig som en grøn kommune og skabe flere arbejdspladser på turisme og produktion af bæredygtig energi.

Den foreløbige plan er at lave en vindmølle- og solcellepark, der kan generere strøm til over 16.000 gennemsnitsfamilier. Derudover omdannes to rastepladser til ladestationer for elbiler, der kan lade direkte fra den lokalt producerede strøm. Det er et af de første steder i verden, at transportsektoren vil kunne tappe energi direkte fra kilden. Samtidig kædes den bæredygtige energiproduktion sammen med etableringen af en naturpark ved Sundby Vig, så der skabes en samlet turismeattraktion med udgangspunkt i natur og bæredygtighed.

Kim Brockenhuus-Schack forklarer: ”Projektet tager en 360 graders tur rundt om bæredygtighed. Der er tale om en naturlig produktion af strøm fra rene energikilder og en genopretningsplan for naturen i Sundby Vig. Vi vil åbne energi- og naturparken, så borgere såvel som turister får glæde af initiativet, der uden tvivl vil skabe nye grønne arbejdspladser.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *