Vennerslund Energi- og Naturpark udvikles i samarbejde med forskere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) på Risø i Roskilde.

Samarbejdet er fokuseret på Vennerslunds energikredsløb som kommende energiproducent og landbrugets forbrug af energi. Målet er, at samarbejdet skal skabe et elektrificeret landbrug, der udleder mindre CO2.

Forskningsmæssigt skal der udvikles ny teknologi og batteridrevne enheder, der generelt kan fremme en energiomlægning i landbrugssektoren med et grønnere klimaregnskab for øje. Samarbejdet er mellem Vennerslund, DTU Elektro og DTU Wind.

Derudover er Vennerslund casestudie for studerende på DTU’s kandidatuddannelser.

Når Vennerslund Energi- og Naturpark står færdig i 2020, er det intentionen, at parken anvendes til forskning og uddannelsesmæssig læring for studerende på alle niveauer.