Guldborgsund er en grøn kommune, men når det kommer til produktion af vedvarende energi, er der fortsat kvantespring at tage for kommunen.

Guldborgsund er kendt for sit grønne image med den smukke natur og den eminente muld til produktion af fødevarer. I de kommende år kan Guldborgsund også tage et skridt i retningen af at blive mere grøn i forhold til produktionen af vedvarende energi.

I planstrategi 2018 for Guldborgsund Kommune ”Det rige hverdagsliv” fremhæves, at Guldborgsund i de kommende år vil arbejde for at skabe gode rammer for jobskabelsen i landsdelen. Det skal ske gennem udvikling af lokalområdets erhvervsmæssige styrkepositioner, herunder bygge og anlæg, transport og turisme. Samtidig påpeges det, at Guldborgsund vil fremme modeller, hvor klimatilpasning og bosætning går hånd i hånd i en bæredygtig udvikling.

Opsætning af nye vedvarende energikilder i Guldborgsund er nødvendig for at nedbringe CO2-udledningen og opfylde de nationale mål for vedvarende energi, som Folketinget ønsker, at alle kommuner bidrager til.

Størstedelen af vindmøllerne i Guldborgsund Kommune er opsat i perioden fra 1988 til 2000. De seneste vindmøller er opsat i 2003. De gamle, små vindmøller er ikke særligt effektive i forhold til nye vindmøller. Den gennemsnitlige levetid for en vindmølle er 25 år. Guldborgsund Kommune vurderer, at opstillingen af nye og mere effektive vindmøller på sigt kan reducere antallet af vindmøller i landskabet med ca. 74 pct.

Når Vennerslund Energi- og Naturpark er etableret, er det planen, at en del af de mindre vindmøller i lokalområdet nedtages.

Vennerslund Energi- og Naturpark støtter Guldborgsunds grønne image ved at producere mere vedvarende energi. Samtidig bruges den klimavenlige energi i anlæg, der skal gøre transport- og landbrugssektoren grønnere. Energi- og naturparken åbnes for interesserede borgere og turister, ligesom den bliver åbnet for lokale skoler og gymnasier samt uddannelsesinstitutioner fra hele landet. Det vil være med til at skabe nye jobs i Guldborgsund gennem den grønne omstilling.