Der er foreløbigt ikke fundet en sammenhæng mellem støj fra vindmøller og negative helbredseffekter.

I 2013 startede Kræftens Bekæmpelse en undersøgelse, der skal vurdere, om støj fra vindmøller kunne være skyld i hjerte-kar-sygdomme, forhøjet blodtryk, depression, søvnforstyrrelser, diabetes og påvirkning af fødselsvægt. Undersøgelsen er finansieret af Sundhedsministeriet, Miljøministeriet samt Energi- og Klimaministeriet.

Der er endnu ikke fundet en sammenhæng mellem støj fra vindmøller og selvrapporterede helbredseffekter. Undersøgelserne påpeger, at også andre faktorer spiller ind, når der rapporteres støjgener fra vindmøller og påvirkning af helbredet.

Kræftens Bekæmpelse forventer løbende at udgive seks videnskabelige artikler med resultaterne.


Pr. 1. februar 2019 foreligger fire af artiklerne, og de påpeger:

  1. At der ikke er afgørende bevis for sammenhængen mellem vindmøllestøj og hjerte-kar-sygdomme.
  2. At der ikke er sammenhæng mellem langsigtet natlig udsættelse for vindmøllestøj og risiko for diabetes.
  3. At der ikke er sammenhæng mellem natlig udsættelse for vindmøllestøj og for tidlige fødsler eller for lav fødselsvægt.
  4. At der ikke er sammenhæng mellem udsættelse for vindmøllestøj og forhøjet blodtryk.

De foreløbige resultater fra undersøgelsen kan læses hér.

De danske myndigheder er ikke alene om at undersøge de helbredsmæssige effekter ved vindmøllestøj. I Canada har man lavet målinger af stressreaktioner og udsættelse for vindmøllestøj. Resultatet af undersøgelsen var, at der ikke var en sammenhæng mellem mål for stress og vindmøllestøj op til 46dB.

I Danmark må en vindmølle maksimalt støje 42-44 dB, hvilket svarer ventilationsstøjen på et kontor. Til sammenligning støjer en personbil over 70 dB.

Du kan læse mere om fordele og ulemper ved vindmøller hér.