Vennerslund Energi- og Naturpark er under behandling i Guldborgsund Byråd fra medio 2018 til primo 2020. Herunder kan du se den forventede tidsplan:


August 2018: Igangsættelse af lokalplan.

Oktober-november 2018: Idéfase med offentlig høring.

Januar 2019: Informativt borgermøde om muligheder for deltagelse i energi- og naturparken.

Januar-februar 2019: Scoping, dvs. høring af andre myndigheder.

Februar-juni 2019: Miljømæssige undersøgelser.

Sommeren 2019: Politisk behandling af miljøundersøgelsen.

September 2019: Offentlig høring af miljøundersøgelsen.

Oktober 2019: Høringssvar indarbejdes i planen. Evt. yderligere miljøundersøgelser foretages.

December 2019: Høring af det endelige forslag til Vennerslund Energi- og Naturpark.

Primo 2020: Politisk beslutning.

Ultimo 2020: Åbning af Vennerslund Energi- og Naturpark.