Foreløbig konsekvensvurdering giver grønt lys til Vennerslund

Pressemeddelelse, den 6. november 2018

Den foreløbige konsekvensvurdering for Vennerslund Energi- og Naturpark giver grønt lys til at fortsætte planlægningen af opsætningen af seks højeffektive vindmøller.

Den 34 sider lange konsekvensvurdering, der er udarbejdet af NIRAS, er lavet på baggrund af observationer fra biologer og ornitologer over et helt år. Rapportens konklusion er, at opsætningen af seks vindmøller ikke vurderes af påvirke naturtyperne i området. Hverken i anlægs- eller driftsfasen vil der forekomme påvirkninger, der vurderes at skade Natura 2000-områderne eller dets arter. 

På dialogmødet mandag aften understregede projektejer, Kim Brockenhuus-Schack, at der laves nødvendige afværgeforanstaltninger, der skal give den optimale beskyttelse af naturen. Afværgeforanstaltninger kommer blandt andet til at inkludere vindmøllestop under særlige vejrforhold samt observationer efter opstilling af vindmøllerne.

Procedurerne overholdes

Udarbejdelsen af den foreløbige konsekvensvurdering er et miljøteknisk krav. Ved den forrige behandling af vindmølleplanerne ved Vennerslund blev det påklaget, at Guldborgsund Kommune ikke havde overholdt dette i sagsbehandlingen. Den nye konsekvensvurdering sikrer, at Vennerslund Energi- og Naturpark lever op til kravene.

Når idéfasen ophører i slutningen af november, starter de mere dybdegående miljøundersøgelser til VVM-redegørelsen (Vurdering af virkninger for miljøet, red.). Herefter skal Vennerslund Energi- og Naturpark i endnu en høringsperiode, inden der skal træffes politisk beslutning i Guldborgsund Byråd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *