Høringer 2020

Guldborgsund Byråd besluttede i maj 2020 at sende forslaget til en lokalplan for Vennerslund Energi- og Naturpark i høring. Høringsperioden løber fra den 11. juni til den 26. august 2020. I løbet af høringsperioden vil Guldborgsund Kommune afholde både et digitalt og et fysisk borgermøde.

Det digitale borgermøde fandt sted på Guldborgsund Rådhus den 24. juni 2020. På mødet deltog projektejer Kim Brockenhuus-Schack, arkitekt Morgens Leth, biolog Jan Durinck og lektor på DTU Niels-Erik Clausen.

Du kan se hele det digitale borgermøde herunder.

Nærmere information om det fysiske borgermøde den 12. august 2020.

Du kan indsende dit høringssvar til Guldborgsund Kommune her. Du kan skrive under på vores digitale underskriftsindsamling her.