Lokalfond

Vennerslund Energi- og Naturpark arbejder på at oprette en lokalfond, der skal fordele en del af overskuddet fra produktionen af den vedvarende energi til lokalområdet.

Fonden forventes at støtte bæredygtigheds- og udviklingsprojekter i en omegn af ca. 5 km fra projektområdet. Projekter kan være private, forenings- eller fællesskabsorienterede, der fremmer et klimavenligt formål.

Nærmere information om fonden fås ved henvendelse til Vennerslund på mail: lwl@vennerslund.dk.