Om energi- og naturparken

Vennerslund Energi- og Naturpark sigter på at blive en attraktion for borgere og turister, hvor det skal være muligt at komme helt tæt på den lokale energiproduktion og se det bæredygtige samspil med landbruget, transportsektoren og naturen. Udviklingen af Vennerslund Energi- og Naturpark sker i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Moderne, menneskeskabte aktiviteter, der er forudsætningen for økonomisk vækst og det gode liv, fyrer op under klimaforandringerne med en heftig udledning af CO2. Især landbruget og transportsektoren, der er bærende for Danmarks såvel som Lolland-Falsters økonomi, er to store emissionssyndere. I 2017 brugte dansk landbrug mere end 300.000.000 liter diesel, hvilket svarer til en tiendedel af transportsektorens samlede forbrug.

Vennerslund Energi- og Naturpark har en vision om en bæredygtig fremtid – en fremtid, hvor al produktion og økonomisk aktivitet sker i respekt for vores natur, vores klode og vores samfund. Parken skal være et laboratorium for bæredygtige løsninger og et oplevelsessted for lokale borgere og turister.

Vennerslund Energi- og Naturpark er et helhedsorienteret bæredygtighedsprojekt, hvor vedvarende energikilder sætter strøm til Vennerslunds landbrug, ladestationer til elbiler ud til motorvej E47, lokale virksomheder samt leverer strøm til elnettet. De vedvarende energikilder bliver en del af en samlet natur- og oplevelsespark ud til Guldborgsund. 

Energiparken kommer til at bestå af seks vindmøller og 50 hektar solceller, der placeres direkte ud til motorvej E47 på det nordvestlige Falster. Parken vil kunne producere energi svarende til det årlige forbrug i 30.000 husstande. Naturparken udlægges som et areal på 30 hektar ved Skiden Vig, der tilgodeser områdets flora og fauna med henblik på at skabe en så stor biodiversitet som muligt. Uden at forstyrre dyre- og fuglelivet åbnes området for offentligheden og gøres til en officiel del af den forbipasserende cykelrute, Sundruten. Der anlægges naturstier ind mod energiparken, så de besøgende kan få en unik oplevelse af samspillet mellem vedvarende energikilder og naturbeskyttelse.