Om energi- og naturparken

Vennerslund Energi- og Naturpark sigter på at blive en attraktion for borgere og turister, hvor det skal være muligt at komme helt tæt på den lokale energiproduktion og se det bæredygtige samspil med landbruget, transportsektoren og naturen. Udviklingen af Vennerslund Energi- og Naturpark sker i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Energiparken kommer til at indebære to vedvarende energianlæg. Der opstilles seks vindmøller med en totalhøjde på 149,5 meter. Vindmøllerne forventes samlet at producere ca. 90.000 MWh pr. år. I afstanden 600-1.000 meter fra placeringen af vindmøller ligger seks huse, fem af disse er placeret syd for motorvej E47. Der laves afværgeforanstaltninger i relation til vindmøllerne for at garantere beskyttelsen af områdets natur- og dyreliv.

Den nationale lovgivning angiver, at der skal være mindst fire gange møllens højde til den nærmeste nabobebyggelse. I dette tilfælde er der tale om 600 meter, hvilket overholdes i projektbeskrivelsen. De tre bebyggelser, der ligger inden for grænsen af de 600 meter, nedrives ved realisering af mølleprojektet.

Solcelleanlægget placeres på den sydlige side af motorvejen. Området dækker ca. 50 ha. landbrugsjord. Solcellerne forventes at producere 52.000 MWh pr. år. Der laves de nødvendige afværgeforanstaltninger til solcelleområdet for at garantere beskyttelsen af områdets natur- og dyreliv. Der vil være en afskærmning med levende hegn og afgræsning med får omkring solcellerne.

I relation til Femern Bælt-udvidelsen af den lokale infrastruktur udbygges de to rastepladser, Dronninghave, med ladestationer til elbiler. Ladestationerne vil få strømmen direkte fra de to vedvarende energianlæg. Guldborgsund vil derfor som et af de første steder i verden kunne tilbyde lokalt produceret vedvarende energi til ladestationerne.

Endelig laves en elektrificering af landbruget på Vennerslund.