Ordning for lokal og kommunal opbakning

Den 13. november 2019 har Folketingets partier indgået en aftale, der skal sikre fremtidens udbygning af vedvarende energikilder. Aftalen erstatter den tidligere køberetsordning og garanterer gode og klare forhold for naboer til vindmøller.

Bonus for vedvarende energi
Den nye ordning tildeler de nære naboer i en afstand af 4-8 gange møllehøjden og i en afstand af op til 200 meter fra et større solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg en økonomisk bonus på op til 5 kW om året. Det svarer til ca. 5.000 kr. for et vindmølleprojekt afhængig af produktion og elpris, mens nære naboer til et solcelleanlæg vil modtage ca. 2.000 kr. årligt. Naboer er defineret som beboere (ikke nødvendigvis ejere) i husstande, der er helt eller delvist beliggende i de fastlagte områder. Bonussen sikrer, at udbetalingen svarer til en fast del af værdien af energiproduktionen. Som nabo er det derfor ikke nødvendigt at købe en andel i projektet.

Grøn pulje til kommunerne
Den nye ordning gør det obligatorisk for opstilleren af vindmøller at indbetale 88.000 kr. pr. opstillet MW landvindækvivalenter til den kommune, hvor deropstilles vedvarende energianlæg. Kommunen administrerer midlerne, der kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til de vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen.

Salgsoption for naboer til vedvarende energianlæg
Den nye aftale gør det muligt for naboer i en afstand af 4-6 gange møllehøjden fra nærmeste vindmølle og 0-200 meter fra et solcelleanlæg at sælge deres beboelsesejendom til opstilleren af det vedvarende energianlæg. Muligheden for salg skal være gældende i et år efter opstilling af det vedvarende energianlæg, så der er mulighed for at afprøve naboskabet.

Vurdering af værditab
Folketingets nye aftale giver fortsat naboer til vedvarende energianlæg mulighed for at anmelde krav om erstatning for værditab på beboelsesejendomme. Tidspunktet for vurderingen af værditabet flyttes til efter det vedvarende energianlæg er opført. Derudover bliver der foretaget en række administrative forbedringer til værditabsordningen.

Borgermøde, høringer og studieture
Siden Vennerslund startede planlægningen af energi- og naturparken i 2013, har der været afholdt adskillige borgermøde og høringer. Derudover har de nærmeste naboer været inviteret på flere studieture, senest i april 2019, hvor omkring 30 naboer var med på bustur til vindmøllerne ved Knuthenborg. Læs mere i Folketidende fra den 30. april 2019.