Ja, jeg har travlt for den grønne omstilling

Debatindlæg i Folketidende, den 29. oktober 2018

Kære Poul Nielsen,

Tak for dit indlæg i Folketidende, fredag den 26. oktober 2018. Jeg kan berolige dig med, at jeg hverken har glemt eller fortiet noget om Vennerslund Energi- og Naturpark.

Som det kan ses i idéoplægget, placeres energiparken på begge sider af motorvejen. På den nordlige side er det planen, at der stilles seks vindmøller i én linje fra Vennerslundsvej til motorvejen – ikke langs kysten.

Efter den tidligere vedtagelse af energiprojektet i 2016 blev der indgivet to klager til Planklagenævnet. De handlede begge om administrative procedurefejl. Blandt andet vurderede Planklagenævnet, at der skulle have været udarbejdet en foreløbig konsekvensvurdering inden lokalplanen. Ornitologer og biologer har igennem et helt år studeret fugle og dyrelivet, og det uvildige konsulentfirma NIRAS har på denne baggrund udarbejdet en foreløbig konsekvensvurdering, så alle regler overholdes i forbindelse med den nye sagsbehandling.

Den foreløbige konsekvensvurdering er et 34-sider langt dokument, der omfatter de Natura 2000-områder, der potentielt kan påvirkes af opsætningen af vindmøller. Natur- og dyrearter gennemgås én for én. Det vurderes, at vindmøllerne kan påvirke den bredørede flagermus samt trækfugle. Konsekvensvurderingen foreslår derfor vindmøllestop under særlige vejrforhold – et forslag, som vi har tænkt os at følge for ikke at skade natur- og dyrelivet.

Når idéfasen er overstået, laves en vurdering af virkningerne for miljøet (VVM-redegørelsen). Den skal bekræfte resultaterne af den foreløbige konsekvensvurdering. På den måde får vi undersøgt eventuelle miljøpåvirkninger helt til bunds, så de lokale politikere kan træffe beslutning på et oplyst grundlag.

Så ja, Poul – jeg har travlt. Jeg har travlt med at få skabt et grønt projekt, som Guldborgsund kan profilere sig på og bidrage til en CO2-neutral energiproduktion. Tænk dig, at Guldborgsund kan skabe strøm fra vedvarende energikilder til ca. 20.000 husstande og til elbilister, der kører over fremtidens Femern-forbindelse. Tænk dig, at vi kan få en turistattraktion, hvor vi får mulighed for at formidle Guldborgsunds naturperler. Tænk dig, at vi kan skabe lokale arbejdspladser på den grønne omstilling. 

Jeg har travlt for et grønt Guldborgsund, men ikke så travlt, at jeg glemmer, fortier eller sågar fordrejer fakta.

Der afholdes dialogmøde om projektet i aften kl. 19.00 på Højmølle Kro, hvor du er meget velkommen.

Af Kim Brockenhuus-Schack

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *