Greve A. Brockenhuus-Schacks legat for den slesvigske ungdom uddeles til unge med sønderjysk baggrund.


Disponible beløb uddeles som bidrag til unge under uddannelse, som er opvokset i eller gennem længere tid har været hjemmehørende i Sønderjylland. Derudover uddeles bidrag til dansksindede sydslesvigere. Bestyrelsen skønner, hvorvidt ansøgeren er egnet til videre uddannelse eller studierejser i udlandet.

Legatet kan udelukkende søges af personer med tilknytning til det område, der er skitseret på kortet nedenfor.

Legatet tildeles som støtte til unges uddannelse efter bestyrelsens beslutning. Ansøgningen skal sendes pr. post til:

LEGATET
c/o Vennerslund Gods A/S
Vennerslundvej 9
4840 Nørre Alslev

Ansøgningsfristen er den 15. april d.å. Ansøgninger modtages udelukkende pr. post. Hvis du ikke har fået svar på din ansøgning inden juni, har du ikke fået et legat.