Sol og vind blev delt lige på borgermødet

Pressemeddelelse, den 30. oktober 2018

Mandag aften, den 29. oktober 2018, holdt Vennerslund Energi- og Naturpark dialogmøde på Hotel Højmølle Kro. Mødet blev indledt med en velkomst, der beskrev projektets udvikling fra at være et projekt for vindmøller til at være et grønt helhedsprojekt for bæredygtighed. Til mødet havde det lokale medlem af Folketinget, Marcus Knuth (V), sagt ja til at deltage, og han præsenterede Venstre og regeringens energipolitiske visioner om mere klimavenlig og billigere energi til borgerne.

Herefter gennemgik projektejer Kim Brockenhuus-Schack planen. På grund af mere effektiv teknologi og større klimaudfordringer har Vennerslund som tidligere beskrevet i Folketidende videreudviklet projektidéen til at omfatte en energi- og naturpark. Med vind- og solenergi skal energiparken sætte strøm til ca. 20.000 gennemsnitsboliger samt til udvidelsen af Femern-forbindelsen med ladestationer til elbiler. Derudover etableres en naturpark ved Sundby Vig. Det er intentionen, at Energi- og Naturparken bliver en attraktion for borgere og turister.

”Det er vores klare intention at skabe lokale arbejdspladser på den grønne omstilling. Projektet bliver bundet sammen af formidling og turisme, og der er en mulighed for at få afprøvet nogle helt nye teknikker i energiproduktion og -forbrug, der kan gøre Guldborgsund til et fyrtårn for den grønne omstilling,” forklarede Kim Brockenhuus-Schack på mødet.

Kritiske spørgsmål

Herefter blev der åbnet for spørgsmål fra salen. Tilhørerne var delt i en gruppe, der var kritisk over for opsætningen af de seks vindmøller i energiparken, og en gruppe, der var bifaldt projektet for dets potentialer. Især natur- og dyrelivet gav anledning til kritik. En talsperson fra Sparresholm-gruppen spurgte ind til påvirkningen af naturen ved opstillingen af vindmøllerne, mens en anden kritiker spurgte ind udvælgelsen af områderne for solcellerne og mulighed for afgræsning. 

Der var ingen umiddelbare naboer blandt kritikerne.

De positive tilhørere lagde især vægt på potentialet for energi- og naturparken som en lokal turistattraktion, der er placeret midt på Sundruten.

Høringsperiode frem til november

Dialogmødet var en del af høringsfasen, som løber frem til den 20. november 2018. Frem til denne dag modtager Guldborgsund Kommune forslag til projektet. Idéoplægget til projektet findes på Guldborgsund Kommunes hjemmeside.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *