Underskriftsindsamling undrer på Vennerslund

Pressemeddelelse, den 26. november 2018

”Underligt og utroværdigt.”

Det var de første ord, der faldt projektejeren på Vennerslund Energi- og Naturpark ind, da han onsdag læste, at 97 borgere i og omkring Sundby havde sat deres underskrift mod etableringen af energi- og naturparken på Nordfalster.

”Jeg havde hørt rygter om, at der var en underskriftsindsamling i gang, og jeg har derfor været i kontakt med nogle af initiativtagerne for at imødekomme deres bekymring. Vennerslund vil informere åbent om eventuelle konsekvenser for husejerne i lokalområdet. Det er blandt andet muligt at få lavet en visualisering fra sin bopæl og en beregning af skyggefaldet,” forklarer Kim Brockenhuus-Schack.

Netop derfor undrer det ham, at Vennerslund kun har modtaget en håndfuld henvendelser, der har bedt om yderligere informationer om projektet og om at få foretaget konsekvensvurderinger for deres bopæl. 

Ifølge Folketidendes artikel den 21. november 2018 skulle der være underskrifter fra borgere, der bor mindre end 400 meter fra det sted, hvor energiparkens vindmøller foreløbigt er planlagt. Men det kan slet ikke lade gøre, da der ikke bor nogen i dette område.

Ifølge loven skal der desuden være mindst 600 meter fra en vindmølle til nærmeste beboelse. De nærmeste naboer kommer til at bo i en afstand ca. 800 meter fra møllerne. Disse naboer støtter i høj grad op om projektet og har også afgivet positive høringssvar.

”Det er dybt utroværdigt af modstandsgruppen at påstå, at der er under 400 meter fra en mølle til nærmeste nabo. Vi følger alle regler, og vi søger at skabe en åben dialog baseret på fakta om energi- og naturparken. Vi informerer om alle skridt i processen. Hvis man som borger i lokalområdet er i tvivl om noget, kan man følge med på Facebook eller kontakte mig personligt,” fortæller Kim Brockenhuus-Schack, der tilføjer, at Vennerslund er i gang med at planlægge et informationsmøde eller en studietur i løbet af foråret.

Kim Brockenhuus-Schack kan kontaktes på kbs@vennerslund.dk

Vennerslund Energi- og Naturpark arbejder på at lave et samlet bæredygtighedsprojekt med seks vindmøller og en solcellepark, der vil kunne generere strøm til over 20.000 gennemsnitsfamilier. Det vil være første gang i 16 år, at der bliver opstillet nye vindmøller i Guldborgsund Kommune.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *