Vedvarende energi skal nedbringe CO2-udledningen i landbruget

Vennerslund Energi- og Naturpark har indgået et forskningssamarbejde med DTU Link. Samarbejdet skal kortlægge, hvordan energien fra vindmøller og solceller kan bruges til at omlægge landbruget på Vennerslund fra et konventionelt landbrug med maskiner, der kører på diesel, til et eldrevet landbrug. Målet er at skabe ny viden, der kan nedbringe CO2-udledningen i landbrugssektoren.

På landsplan er landbrugssektoren en væsentlig bidragyder til udledning af drivhusgasser. Derfor glæder det projektejeren på Vennerslund Energi- og Naturpark, Kim Brockenhuus-Schack, at hans energiprojekt kan blive første skridt til en omlægning af energisystemet i landbruget.

”Vores energipark kommer til at producere en så stor mængde af strøm, at det er helt naturligt at se på, hvordan vi kan bruge en del af strømmen ud over til elnettet til forbrugerne. Med dette forskningsprojekt får vi anvendt den grønne energi helt lokalt, samtidig med at Guldborgsund bliver en foregangscase for den grønne omstilling i landbruget,” forklarer Kim Brockenhuus-Schack.

Forskningssamarbejdet med DTU er kommet i stand via DTU Link, der er et tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland. Gennem projektet betales op til 300 timer sammen med DTU’s forskere, der anvendes til udviklingen af projektet.

Banebrydende projekt

På Vennerslund, der er et 2.200 hektar stort landbrug med 10 forskellige afgrøder, anvendes omkring 100 liter diesel pr. dyrket hektar om året. Dertil kommer et større energiforbrug til tørring og transportering af korn. Reduktionen af CO2-udledningen ved en omlægning til et elektrisk landbrug vil derfor være betydelig.

Med kortlægningen af den kommende energiproduktion og forbruget på Vennerslund vil landbruget på Nordfalster blive banebrydende for omstillingen af hele landbrugssektoren til en elektrisk drift. Det kan have et vidtrækkende potentiale for hele sektoren, bekræfter lektor på Institut for Vindenergi, Niels-Erik Clausen.

”I mange år har der været et stort fokus på omstilling af vores produktion af elektricitet til vedvarende energi, omstillingen i privatforbrug og i mindre grad i transportsektoren. Derimod har CO2-udledningen fra maskiner i landbrugsproduktion ikke tidligere været belyst. Jeg forventer derfor, at den viden, vi skaber i samarbejde med Vennerslund, efterfølgende vil kunne bruges i andre landbrug og hos maskinproducenter til udvikling af nye maskiner og forbrugsmåder i landbruget,” siger Niels-Erik Clausen.

På Vennerslund glæder man sig over, at man med forskningsprojektet kan skabe ny viden lokalt.

”Med dette projekt er jeg sikker på, at hele sektoren for energi og ren teknologi vil vende øjnene mod Guldborgsund. Den nye vidensproduktion vil også blive en del af den historie, som vi ønsker at skrive med energi- og naturparken, når vi åbner den for borgere, turister og uddannelsesinstitutioner,” afslutter Kim Brockenhuus-Schack.