Energi- og Naturpark

Vennerslund Energi- og Naturpark støtter dagsordenen for at skabe mere bæredygtig energi i Guldborgsund. Vores mål er at bidrage til, at Guldborgsund bliver et fyrtårn for naturbeskyttelse, omlægning af energiproduktion og brugen af vedvarende energi i transport- og landbrugssektoren i Femern Bælt-regionen.

Vennerslund Energi- og Naturpark kommer til at omfatte:

  1. Energipark bestående af seks vindmøller og et solcelleanlæg, der tilsammen kan producere energi svarende til det gennemsnitlige energiforbrug i 30.000 husstande.
  2. En naturpark ved Skiden Vig, der åbnes for borgere og turister.
  3. Etablering af ladestationer til elbiler, hvor strømmen kommer direkte fra den vedvarende energikilde.
  4. Elektrificering af landbrugsdriften på Vennerslund.

Vennerslund Energi- og Naturpark sigter på at blive en attraktion for borgere og turister, hvor det skal være muligt at se den lokale energiproduktion i samspil med naturområdet og den lokale landbrugsproduktion. Derudover vil energiparken blive en del af et nationalt forskningsprojekt om hybride energiløsninger i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet.

Vennerslund Energi- og Naturpark vil bidrage til væksten i lokalområdet gennem oplevelsesværdien, der vil skabe nye arbejdspladser.

Energiparken kommer til at omfatte opstilling af seks vindmøller samt et solcelleanlæg på 52 ha ud til Sydmotorvej E47. Hele energianlægget vil kunne producere ca. 140.000 MWh pr. år. Det svarer ca. 35.000 gennemsnitshusstande med et forbrug på 4 MWh pr. år.

Vindmøllerne, der placeres på en lige række nord for motorvejen, forventes at producere ca. 90.000 MWh pr. år. Vindmøllerne får en totalhøjde på 149,9 meter fra bund til vingespids. Navhøjden, dvs. mølletårnets højde, er 82 meter. Rotordiameteren, dvs. afstanden fra vingespids til vingespids, er 136 meter. Afhængig af vindhastigheden vil møllerne have 4-14 omdrejninger pr. minut. På tårnene er der en lysafmærkning af hensyn til flytrafik, der vil være aktiveret døgnet rundt. Der er 900 meter til nærmeste beboelse, der ikke er ejet af Vennerslund.

Solcellerne, der placeres på et areal syd for motorvejen, forventes at producere ca. 50.000 MWh pr. år. Solcellerne består af stativer med solcellepaneler. De placeres på et fladt terræn, og der laves et beplantningsbælte med en bredde på mindst fem meter og en højde på tre meter. Der er 100 meter til nærmeste nabo fra solcellerne.