Energi- og Naturpark

Vennerslund Energi- og Naturpark støtter dagsordenen for at skabe mere bæredygtig energi i Guldborgsund. Vores mål er at bidrage til, at Guldborgsund bliver et fyrtårn for naturbeskyttelse, omlægning af energiproduktion og brugen af vedvarende energi i transport- og landbrugssektoren i Femern Bælt-regionen.

Vennerslund Energi- og Naturpark kommer til at omfatte:

  1. Energipark bestående af seks vindmøller og et solcelleanlæg, der tilsammen kan producere ca. 142.000 MWh pr. år. Det svarer til langt mere end det private energiforbrug i Nykøbing Falster.
  2. En naturpark ved Skiden Vig, der åbnes for borgere og turister.
  3. Etablering af ladestationer til elbiler, hvor strømmen kommer direkte fra den vedvarende energikilde.
  4. Elektrificering af landbrugsdriften på Vennerslund.
  5. En historisk udstilling om energi og landsbysamfund på Nordfalster.

Vennerslund Energi- og Naturpark sigter på at blive en attraktion for borgere og turister, hvor det skal være muligt at se den lokale energiproduktion i samspil med naturområdet og den lokale landbrugsproduktion. Derudover vil energiparken blive en del af et nationalt forskningsprojekt om hybride energiløsninger i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet.

Vennerslund Energi- og Naturpark vil bidrage til væksten i lokalområdet gennem nye arbejdspladser samt etablering af en lokalfond til forskønnelse af området.