Forskningssamarbejde med DTU

Vennerslund Gods på Nordfalster har sat sig et ambitiøst mål om at skabe en klimaneutral landbrugsproduktion. Ved brug af vedvarende energikilder er det målet at lave en økonomisk rantagelig omstilling af landbruget, hvor udledningen af CO2 reduceres, så der sker en bæredygtig omstilling af landbruget.

Med sin beliggenhed ud til motorvej E47 på Nordfalster ønsker Vennerslund Gods at etablere en energi- og naturpark. Energiparken skal bestå af seks vindmøller og ca. 50 ha solceller. En del af energien skal anvendes i landbrugsdriften med henblik på at erstatte diesel og andre fossile brændsler. En anden del af energien anvendes i kommende ladestationer ud til motorvejen ved den nuværende rasteplads Dronninghave. Den resterende mængde energi afsættes til lokale virksomheder eller sælges via elnettet.

I samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), herunder DTU Vindenergi og DTU Elektro, har Vennerslund udarbejdet en videnskabelig rapport, der undersøger forskellige scenarier for, hvordan Vennerslund kan reducere udledningen af CO2 i landbrugsdriften og ved at anlægge ladestationer ved Dronninghave. 

Rapporten viser, at vindmøllerne forventes at producere 90.000 MWh pr. år, mens solcellerne forventes at producere 52.000 MWh pr. år. Det svarer til ca. 35.000 gennemsnitshusstande med et forbrug på 4 MWh pr. år. Vindmøllerne og solcellerne vil tilsammen spare samfundet for en udledning af 111.000 ton CO2 pr. år i forhold til, hvis den samme mængde energi skulle være produceret af fossile energikilder.

Rapporten viser endvidere, at det med de eksisterende teknologiske løsninger og brug af vedvarende energi er muligt at fortrænge CO2-udledningen fra det danske elsystem fra 70.000 ton CO2 pr. år til 41.000 ton CO2 pr. år. Det svarer til en reduktion på 63 pct. 

I 2030, hvor det forventes, at der er udviklet eldrevne landbrugsmaskiner med større kapacitet, vil det være muligt for Vennerslund slet ikke at udlede COi landbrugsdriften, hvis de eldrevne landbrugsmaskiner oplades med den vedvarende energi fra Vennerslund Energi- og Naturpark.

Rapportens beregninger om den mulige CO2-reduktion ved Dronninghave bygger på fremskrivninger for trafik, for andelen af elbiler i fremtiden og for elbilernes batterikapacitet. Disse prognoser taget i betragtning viser rapporten, at en ladestation ved Dronninghave kan spare samfundet for op mod 716 ton CO2 om året i 2025 og op mod 348 ton COom året i 2030.

Læs hele rapporten hér.